bilstereoforbundet.se – Det viktigaste att känna till om ljudsystem till bilen

Bilradio – till bilstereo och ljudsystem, en spännande historia

När uppfanns ljudsystemet för bilen?

De flesta tror nog att det uppfanns på 1920- och 1930-talen, men det går längre tillbaka än så. Vi får förflytta oss till år 1900 och Marconis strider mot sin tidigare lärare Tesla. Det är en spännande historia. År 1922 fick New York-borna beskåda en bil som åkte runt med en inbyggd radio. De tidiga radiomodellerna var ganska sköra, man fick stanna bilen för att motorljudet och skakningarna inte skulle sabotera lyssnandet.

Radions uppfinnare

En gång för längesedan, närmare bestämt på 1860-talet, förutspådde James Clerk Maxwell att radiovågorna borde existera baserat på matematiska uträkningar, de Maxwellska ekvationerna, men han bevisade aldrig detta. Däremot kunde Heinrich Hertz – år 1888 – verifiera radiovågornas existens. Men det var inte förrän studenten Guglielmo Marconi började fundera på vad radiovågor kunde användas till som radion började ta form. Marconi har av många blivit kallad ”världens första radioamatör”. Han experimenterade och stod i.

Marconi och Tesla

Frågan är vem som egentligen uppfann radion eftersom både Marconi, Aleksandr Popov och Nikola Tesla experimenterade framgångsrikt inom detta. Marconi vara bara 22 år när han sökte och fick sitt första patent. Vid denna tid kom det in en hel del ansökningar till det Amerikanska Patentverket som var så banbrytande att de inte förstod dem – istället godkände man patenten på en gång. År 1897 sa Nikola Tesla om Marconi att han använde flertalet av Teslas patent. Marconi var en av Teslas elever.

Tesla uppfann radiostyrning för båt där man kunde stå på land och styra, den innehöll de logiska grindar som vi idag benämner digitalteknik. Cirka år 1900 byggde Tesla ett laboratorium som hade 200 Watts-sändare. År 1904 godkändes Marconis patent för radio och Patentverket tog bort Teslas patent vilket ledde till en patent-fight mellan Tesla och Marconi. Detta var mycket uppmärksammat i media.

Marconi och Ferdinand Braun fick dela nobelpriset i fysik år 1909 – trots att det meddelats att Tesla och Edison skulle få priset. Det skvallrades om att Tesla sagt nej till priset på grund av att det bara innefattade en liten del av hans uppfinningar. Patenttvisten med forne eleven Marconi fortsatte till 1943 då Tesla avled 86 år gammal. Några månader efter Teslas frånfälle vann Tesla patenträtten för radio mot Marconi som fick sina patent ogiltigförklarade. Tesla hade runt 800 patent.

Popov, en rysk pionjär

Alexandr Popov var en rysk fysiker, även han pionjär inom radio. Han är mest känd för det framgångsrika experimentet att koppla en kohär till åskledare och detektera radiovågorna. Runt 1894 använde Popov elektromagnetiska vågor för att överföra tecken från en sändare till en mottagare som befann sig 4 kilometer isär. Popov lyckades förmodligen sända meddelanden redan ett år före Marconi men Popov patenterade inte sin metod. Popov var en av Sovjetunionens stora uppfinnare och fick många anhängare, i västvärlden kallades detta för popovism.

Bilradion

I slutet på 1920-talet körde polisbilarna i Chicago omkring med bilradio där de kommunicerade. Sverige fick radiobilen 1937 och utifrån detta utvecklades ljudsystemen i bilar, en utveckling som pionjärerna Marconi, Tesla och Popov aldrig fick uppleva – även om de gjorde det inombords.